Jak okablować kontaktron

Jak okablować kontaktron

Jeśli chodzi o okablowanie kontaktronu, należy pamiętać, że należy upewnić się, że okablowanie kontaktronu tak, że będzie działać prawidłowo. Kontaktrony to przełączniki elektryczne, które są uruchamiane przez pole magnetyczne. Przełączniki te są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym w systemach bezpieczeństwa, przekaźnikach, anemometrach i wielu innych.

Kontaktrony mają dwa ferromagnetyczne ostrza, które są oddzielone kilkoma mikronami. Te dwa ostrza służą do tworzenia obwodu, który na przemian otwiera się i zamyka. Normalnie otwarte kontaktrony są zwykle wykonane z materiałów żelaznych, natomiast normalnie zamknięte kontaktrony są zwykle wykonane z materiałów nieżelaznych. Jednak rodzaj wybranego kontaktronu zależy od aplikacji, do której jest on potrzebny.

Kontaktrony normalnie otwarte są używane do włączania i wyłączania obciążeń, gdy w pobliżu znajduje się magnes. Są one również przydatne do kontroli bezkontaktowej. Zasadniczo, kontaktron jest jak most elektryczny, pozwalając na przepływ energii elektrycznej przez niego z jednego kontaktu do drugiego.

Gdy przełącznik jest zamknięty, dwa ferromagnetyczne ostrza poruszają się w przeciwnych kierunkach. Gdy dwa stroiki poruszają się, zbliżają się do siebie. To działanie zasadniczo zamyka obwód. Jeśli pole magnetyczne zostanie usunięte, wspólny styk przesuwa się do pozycji normalnie zamkniętej (NC).

Kontaktron może być połączony z rezystorem podciągającym, który umożliwia przepływ prądu przez pin wejścia cyfrowego. Jeśli kontaktron jest używany do funkcji SPDT, potrzebne będzie również źródło elektryczne podłączone do wspólnego przewodu. W przeciwnym razie układ nie będzie w stanie przełączyć się między dwoma punktami.

Używanie kontaktronu jest proste. Wystarczy podłączyć jeden koniec przełącznika do masy, a następnie podłączyć drugi koniec do wejścia cyfrowego w Arduino. Po podłączeniu kontaktronu można łatwo włączać i wyłączać wbudowaną diodę LED.

Podstawowy szkic dla kontaktronu jest bardzo prosty. Po prostu ustawia tryb pinów kontaktronu na wyjście lub wejście. Jeśli pin przejdzie w stan niski, wbudowana dioda LED zostanie włączona. Jeśli pin przejdzie w stan wysoki, wbudowana dioda LED zostanie wyłączona.

Niektóre kontaktrony mają trzy styki. Ogólnie rzecz biorąc, kontaktron ma dwa styki ferromagnetyczne i jeden nieferromagnetyczny. Inne kontaktrony, takie jak wyłącznik drzwiowy, mają jeden styk ferromagnetyczny.

Idealnie, będziesz chciał umieścić dwa kawałki przełącznika magnetycznego tak blisko siebie, jak to możliwe, gdy umieszczasz przełącznik w miejscu. Pomoże to określić, jak skuteczny będzie twój przełącznik magnetyczny. Ponadto, pomoże to określić siłę styków. Posiadanie odpowiedniej wielkości magnesu może być pomocne, jak również.

Kontaktron jest również bardzo skuteczny do pomiaru prędkości wiatru. Może być użyty w mierniku pogody do pomiaru ilości powietrza poruszającego się nad ziemią, lub może być zainstalowany w anemometrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *