Jak okablować styk elektryczny

Jak okablować styk elektryczny

Styki elektryczne są stosowane we wszystkich typach urządzeń sterujących. Mogą one mieć postać pojedynczego, dwuprzewodowego przełącznika lub stycznika, który ma ruchome ramię i cewkę wewnątrz. Służą one do zakończenia lub przerwania obwodów elektrycznych, które wpływają na prąd elektryczny. Prawidłowo działający styk elektryczny jest ważny, aby zapewnić płynne podłączenie i działanie urządzenia.

Rodzaj materiału użytego do stworzenia styków elektrycznych może wpłynąć na żywotność urządzenia. Srebro jest jednym z rodzajów stopu, który dobrze sprawdza się w kontaktach elektrycznych. Ma wysoką przewodność i odporność na korozję. Czarny tlenek to kolejny materiał, który jest dodawany do kontaktu, aby poprawić jego przewodność. Jednak rodzaj drutu, który jest używany w styku, może również wpływać na jego żywotność. Jeśli używana jest skrętka, powinna być skręcona, aby wyeliminować pasma. Ponadto, przewody powinny być odpowiednio połączone ze sobą za pomocą nakrętki lub zacisku śrubowego.

Styczniki są zwykle stosowane w obwodach sterowania większymi maszynami. Ich cewka jest zasilana prądem wysyłanym z zacisków sterujących. Kiedy cewka jest zasilana, wytwarza pole magnetyczne. To pole magnetyczne pociąga za sobą styki pomiędzy L2 i T2. Styki normalnie zamknięte zapobiegają przepływowi prądu, natomiast styki normalnie otwarte pozwalają na przepływ prądu.

Styczniki są zwykle wykonane z metalu, ale mogą być również wykonane z plastiku lub innych materiałów. Niektóre styki mają wyjścia pomocnicze, które są normalnie zamknięte. Te styki pomocnicze mogą być używane do sygnalizowania odizolowanej części obwodu. Przykłady obejmują lampki sygnalizacyjne, czujniki dymu / CO i zawory strefowe. Inne styczniki oferują bardziej wszechstronny typ wyjścia pomocniczego, które może być znamionowane dla wyższych napięć.

Styczniki można nabyć w sklepach z artykułami żelaznymi lub w sklepach z zaopatrzeniem budowlanym. Styczniki są używane w systemach przeciwpożarowych, aplikacjach automatyki i do innych celów. Ze względu na wysokie napięcie, pomiędzy stykami musi być zachowana znaczna odległość. Na przykład, jeśli masz jednofazowy kontakt 220 V, przewody po stronie obciążenia idą do L1, L2 i L3.

Aby użyć styku, usuń taśmę elektryczną z końcówek przewodów. Włóż odizolowany koniec do odpowiedniej kostki stykowej. Bezpiecznie dokręcić śruby. Nie zaciskaj złącza, ponieważ może to uszkodzić metal lub spowodować łuk elektryczny.

Po zabezpieczeniu połączenia, przewody należy odłączyć od zasilania. Jeśli któryś z przewodów jest zwarty, należy odłączyć przewody zakłócające. Podłączyć nowe przewody do zacisków śrubowych. Usuń taśmę z pozostałych przewodów i włóż je pewnie. Unikać umieszczania izolacji w obszarze styku.

Styczniki są zazwyczaj zasilane napięciem 480 V AC, co jest powszechne w przypadku dużych urządzeń domowych i innych elementów wyposażenia. Często są one podłączone do zewnętrznego źródła zasilania z wtórnym źródłem niskiego napięcia. Linie wysokiego napięcia mogą osiągnąć nawet 120 V AC, więc muszą być odizolowane od tego zasilania. Wszystkie napięcia styczników są potencjalnie śmiertelne, więc należy je stosować ostrożnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *